Welcome to Cardiff Education Services


Article icon

Communication Detail

Image representing the news: CES-0719-A001_Coloured Hand Prints

Celebrate Summer at Llanover Hall/Dathlwch yr Haf yn Neuadd Llanofer

Mae hon yn neges ddwyieithog. /This is a bilingual message.

Bydd Neuadd Llanofer yn llawn gweithgareddau i blant ac oedolion yr haf hwn.

 

Mae’r ysgol wedi dod i ben ar gyfer yr haf, ond mae ambell i beth i’w wneud i gadw’r dwylo bach yn brysur a’r meddyliau wedi eu diddanu draw yn Neuadd Llanofer.  Gydag amrywiaeth o themâu gan gynnwys mythau a hud, y goedwig law ac anime, bydd rhywbeth at ddant pawb. 

 

Bydd Gweithdai Gwyl Celf yr Haf i Blant yn dechrau ar 5 Awst 2019 ac yn rhedeg am 3 wythnos. Ffoniwch 02920 872030 i gofrestru. 

 

Gweler y lawrlwythiadau ar gyfer y rhestr lawn o weithgareddau.

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

This summer, Llanover Hall is bursting with activities for kids and adults alike.

 

School may be out for the summer but there are plenty of activities to keep little hands and minds entertained over at Llanover Hall. With a range of themes including myths and magic, the rainforest and anime, there’s something for everyone. 

 

Children’s Summer Arts Festival Workshops begin on the 5th August 2019 and run for 3 weeks. Call 02920 872030 to enrol.  

 

Please see the downloads for the full list of activities.

 

15 Jul 2019

Author
LLanover Hall
Cardiff Education Services/Gwasanaethau Addysg Caerdydd
Contact Provider Arrow down