Welcome to Cardiff Education Services


Article icon

Communication Detail

Image representing the news: CES-0719-A002_WAMIHS_Walk_2019

Walk a Mile in her Shoes/Cerdded Milltir yn ei Hesgidiau Hi

Mae hon yn neges ddwyieithog. /This is a bilingual message.

 

 

Gyda dros 100 yn cymryd rhan y llynedd, mae “'Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau yn llwybr milltir o hyd sydd yn dechrau yng Nghastell Caerdydd, yna o gwmpas Canol y Ddinas, gan orffen yn ôl yn y castell. Yn broject partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Dai Cadwyn a Chyngor Bro Morgannwg, mae’r digwyddiad wedi tyfu o 14 dyn yn cerdded yn 2014 ac am y tro cyntaf y llynedd cymerodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanisien, Ysgol Uwchradd Teilo Sant a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ray n y digwyddiad.

 

Yn digwydd eto eleni, ar 20 Medi 2019, gwahoddir ysgolion i gymryd rhan yn y daith gerdded milltir o hyd am ddim, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o drais domestig a’r angen i fynd i’r afael â phob achos o drais domestig ledled y wlad. Yn unol â’r thema, gwahoddir y cerddwyr hefyd i wisgo esgidiau merched, o sodlau uchel i esgidiau ymarfer i flip-fflops.

 

 

Ymunwch â’r sgwrs #RHUBANGWYNCDYDDBRO

 

I gofrestru ewch i www.walkinhershoes.wales

Mae’r erthygl lawn ar gael yn yr atodiad.

_____________________________________________________________________________ 

With over 100 participants last year, 'Walk a Mile in Her Shoes’ is a one mile route starting at Cardiff Castle around the city centre, finishing back at the castle. A partnership project between Cardiff Council, Cadwyn Housing Association and the Vale of Glamorgan Council, the event has grown from just 14 men in 2014 and for the first time last year, young people from Llanishen High School, St Teilo’s High School and the Cardiff Youth Service participated in the event. 

 

Taking place again this year, on 20th September 2019, schools are invited to take part in the one-mile walk for free, to help raise awareness of the issue of domestic abuse and the need to tackle all cases of domestic abuse across the country. In line with the theme, walkers are also invited to wear women's shoes, from high heels to trainers to flip-flops.

 

 

Join the conversation #WHITERIBBONCARDIFFVALE

 

Register at www.walkinhershoes.wales

 

See the attachment for the full poster.

 

 

 

05 Aug 2019

Author
Gender Specific Team
Cardiff Education Services/Gwasanaethau Addysg Caerdydd
Contact Provider Arrow down