Welcome to Cardiff Education Services


Article icon

Communication Detail

Image representing the news: SOA&P-0819-A001_Cardiff Council_Client of the Year

Education Buildings Wales Awards: Winner // Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru: Enillydd

This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. 

 

 

Llongyfarchiadau i’n cydweithwyr yn y tîm Mynediad a Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion.

 

Maen nhw wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019 yn y categori ‘Cleient y Flwyddyn’ am ddatblygu Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. 

 

Adeiladwyd yr ysgol uwchradd £36 miliwn fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif Band A. 

 

Dywedodd Willmott Dixon a oedd yn gyfrifol am yr enwebiad:  “Cyngor Caerdydd sydd y tu ôl i adfywio cymunedol – nid yn unig y mae’n “archebu” adeilad ysgol, mae hefyd yn rhan o’r broses.   

 

"Mae’n gallu dilysu’r canlyniadau terfynol oherwydd ei ymrwymiad; mae’n llywio ac yn cydweithredu i’w greu.”

 

Da iawn bawb! 

 

Cafodd ysgolion cynradd newydd sbon Hamadryad, Howardian a Glan Morfa eu henwebu am wobrau.

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Congratulations to our colleagues in the Schools Organisation Access and Planning team.

 

They scooped top prize at the Education Buildings Wales 2019 Awards in the category ‘Client of the Year’ for the development of Cardiff West Community High School.

The £36million high school was built as part of the Band A 21st Century Schools and Education Programme.
 
Willmott Dixon who were responsible for the nomination said: “Cardiff Council are the driving force behind the act of community regeneration – they don’t just “place an order” for a school building, they invest themselves into the process.

 

“They are able to validate the end results because of their commitment; they actively steer and collaborate to create it.”

Well done to everyone involved!

 

Brand new primary schools Hamadryad, Howardian and Glan Morfa were also nominated for awards.

 

 

 

06 Aug 2019

Author
School Organisation Access & Planning
School Organisation Programme/Mynediad a Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Contact Provider Arrow down