Welcome to Cardiff Education Services


Training icon

Training / Event Details

training

LNST Module 4: Spelling

Module 4 (Spelling) Discover the ways in which spelling skills develop and how children with spelling difficulties can be supported to make progress.

Outline

This half day course is Module 4 of the LNST Training - Spelling
Attendance at this training is essential if you plan to attend the Writing Intervention Training


Other modules available:

Module 1: Oracy (1 x 1/2 day)
Module 2: Phonological Awareness & Phonics (2 x 1/2 day)
Module 3: Reading & Running Records (2 x 1/2 day)
Module 5: Writing (1 x 1/2 day)

Reading Intervention Training (1 x 1/2 day following completion of Modules 1, 2 & 3 or equivalent)
Writing Intervention Training (1 x 1/2 day following completion of Modules 1, 4 & 5 or equivalent)

Modiwl 4 (Sillafu)
Darganfyddwch sut mae sgiliau sillafu yn datblygu a sut y gall plant ag anawsterau sillafu gael eu cefnogi i wneud cynnydd.

Mae'r cwrs hanner diwrnod hwn yn fodiwl 4 o gyrsiau hyfforddiant LNST - Sillafu
Mae'n hanfodol eich bod yn mynychu'r hyfforddiant hwn os ydych yn bwriadu mynychu'r hyfforddiant ymyrraeth ysgrifennu.

Modiwlau eraill ar gael:
Modiwl 1: Llafaredd (1 x 1/2 y dydd)
Modiwl 2: Ymwybyddiaeth ffonolegol & Ffoneg (2 x 1/2 diwrnod)
Modiwl 3: Darllen & Chofnod Cywirdeb Darllen (2 x 1/2 diwrnod)
Modiwl 5: Ysgrifennu (1 x 1/2 diwrnod)

Hyfforddiant Ymyrraeth Darllen (1 x 1/2 diwrnod ar ôl cwblhau modiwlau 1, 2 & 3 neu'n gyfatebol)
Hyfforddiant Ymyrraeth ysgrifennu (1 x 1/2 diwrnod ar ôl cwblhau modiwlau 1, 4 & 5 neu'n gyfatebol)

Description

This half day course for Teaching Assistants explores the ways in which children develop spelling skills and considers how children with spelling difficulties can be supported to make progress.

Mae'r cwrs hanner diwrnod hwn ar gyfer cynorthwywyr dysgu yn archwilio'r ffyrdd y mae plant yn datblygu sgiliau sillafu ac yn ystyried sut y gall plant ag anawsterau sillafu gael eu cefnogi i wneud cynnydd.

Outcomes

Staff will:
>be aware of the ways in which spelling skills develop
>understand some difficulties associated with spelling
>be equipped with strategies to enable pupils with spelling difficulties to make progress.

Bydd staff yn:
> ymwybodol o'r ffyrdd y mae sgiliau sillafu yn datblygu
> deall rhai anawsterau sy'n gysylltiedig â sillafu
> datblygu strategaethau i alluogi disgyblion ag anawsterau sillafu i wneud cynnydd.

Audience

Teaching Assistants (FP, KS2 & KS3) working with pupils with ALN

Cynorthwywyr Dysgu (CS, KS2 & KS3) sy'n gweithio gyda disgyblion ag ADY

12 Nov 2019 09:15 - 12:00

(requires login)
Communication, Achievement & Wellbeing (CAW) Specialist Support Teams/Timau Cymorth Arbenigol Cyfathrebu,Cyflawniad a Lles (CCL)
Contact Provider Arrow down

Date and Time

12 Nov 2019 09:15 - 12:00

Venue

Willcox House, Dunleavey Drive, Cardiff CF11 0BA

Trainer

Janet Frost
Loading gif