Welcome to Cardiff Education Services


Page icon

HR Advertising/Hysbysebu AD

Image representing the service provider: Team-01-WF (08-06-2017_1415)

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Gall recriwtio’r bobl gywir fod yn un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnewch. Rydym yn cynnig gwasanaeth hysbysebu cynhwysfawr o osod hysbysebion ar wefan y Cyngor a gyda’n darparwr hysbysebu (eteach), ynghyd â manteisio ar gyfraddau a chynigion ffafriol sydd ar gael i Awdurdodau Lleol. Byddwn yn cynnig cyngor ar gynnwys eich hysbysebion a sicrhau bod rhifau cyfeirnod swyddi yn gyson â’ch ysgol. Byddwn yn gwirio cyflogau a graddau i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â thâl cenedlaethol a lleol, telerau ac amodau. Ar gael i’r holl ysgolion. (Talu wrth Ddefnyddio – ailgodir bob 6 mis )

Gall recriwtio’r bobl gywir fod yn un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnewch. Rydym yn cynnig gwasanaeth hysbysebu cynhwysfawr o osod hysbysebion ar wefan y Cyngor a gyda’n darparwr hysbysebu (eteach), ynghyd â manteisio ar gyfraddau a chynigion ffafriol sydd ar gael i Awdurdodau Lleol. Byddwn yn cynnig cyngor ar gynnwys eich hysbysebion a sicrhau bod rhifau cyfeirnod swyddi yn gyson â’ch ysgol. Byddwn yn gwirio cyflogau a graddau i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â thâl cenedlaethol a lleol, telerau ac amodau.  

_____________________________________________________________________________ 

Recruiting the right people can be one of the most important decisions you make. We offer you a comprehensive advertising service from placing adverts on the Council website and with our advertising provider (eteach), along with taking advantage of favourable rates and offers made available to Local Authorities. We will provide advice on the content of your adverts and ensure that post reference numbers are consistent with your school establishment. We will check pay and grading to ensure you are compliant with national and local pay, terms and conditions. Available to all Schools. (Pay as You Use- recharged on a 6 monthly basis)

Recruiting the right people can be one of the most important decisions you make. We offer you a comprehensive advertising service from placing adverts on the Council website and with our advertising provider (eteach), along with taking advantage of favourable rates and offers made available to Local Authorities. We will provide advice on the content of your adverts and ensure that post reference numbers are consistent with your school establishment. We will check pay and grading to ensure you are compliant with national and local pay, terms and conditions.


Header icon

Benefits - Buddion

Loading gif
Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon

Terms – Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif